Welsh Labour Market Summits – Bangor University ESRC Impact Acceleration Account

Welsh Labour Market Summits

Cymraeg

wylfaconstruction

Wales Labour Market Summit II: Comparing policy interventions to challenge ‘business as usual’

Placing Job Quality on the Political Agenda

Leads
Dr. Alexandra Plows, School of Social Sciences
Prof. Tony Dobbins, Bangor Business School

Collaborators and end users
Unite the Union
Federation of Small Businesses
Horizon / Wylfa Power

The Welsh Labour Market Summit II is a knowledge exchange event serving as a platform for comparing, debating, and informing policy interventions in response to large-scale job losses across traditional industries (deindustrialisation). While the primary region of focus is North Wales, the summit seeks to provide opportunity for comparative reference to other regional and national labour market interventions in the UK and beyond with the intention of catalysing change in future policy and practice. Speakers and attendees will consist of stakeholders, practitioners, and academics.

Social Partnership between government, trade unions, employers and others is crucial for tackling labour market challenges at national, regional, and sector levels: for example, job quality and deindustrialisation. We draw on perspectives from policy-makers, labour market practitioners, trade unionists, careers advisors, employers, NGOs, and academics.

We argue that job quality should be on the political agenda. Too many jobs in the UK are low quality, low skill, low wage, and precarious. Deindustrialisation has cast a damaging legacy. There has been long-standing neglect of interventions to create labour market demand for new quality jobs.

We collaborate with end users who play an important role in matching skills (supply) to existing jobs (demand): such as North Wales Economic Ambition Board; Federation of Small Businesses; and Unite the Union.

Welsh Labour Market Summit II is funded by the Bangor University ESRC Impact Acceleration Account (IAA).

Download the report: Wales Labour Market Summit II: Comparing Policy Interventions to Challenge ‘Business as Usual’

Confirmed speakers:

 • Tuomo Alasoini (Tekes, Finland)
 • Dylan Williams (Head of Economic Development & Community Regeneration, Anglesey)
 • Professor Frank Peck (Research Director, Centre for Regional Economic Development, University of Cumbria)
 • Professor Karel Williams (Manchester Business School)
 • Dr Alexandra Plows (Bangor University)
 • Patricia Findlay (University of Strathclyde)
 • Professor Ian Rees Jones (WISERD, Cardiff University)
 • Professor Alan Felstead (Cardiff University)

Summit team:

Principal Investigator Dr Alexandra Plows a.plows@bangor.ac.uk
Co Investigator Professor Tony Dobbins a.dobbins@bangor.ac.uk
Project Research Associate Owen Powell abuf58@bangor.ac.uk

LMSII has been funded by a grant from the ESRC Impact Acceleration Award administered by Bangor University.

Related documents:

 


Cymraeg

Uwchgynhadledd Marchnad Lafur Cymru II: Cymharu ymyriadau polisi er mwyn herio’r drefn arferol

Mae Uwchgynhadledd Marchnad Lafur Cymru II yn ddigwyddiad cyfnewid gwybodaeth sy’n llwyfan ar gyfer cymharu, trafod a bod yn sail i ymyriadau polisi mewn ymateb i golli swyddi ar raddfa fawr ar draws y diwydiannau traddodiadol (dad-ddiwydiannu). Bydd yr uwchgynhadledd yn canolbwyntio’n bennaf ar ogledd Cymru, ond bydd hefyd yn ceisio rhoi cyfle i gymharu ag ymyriadau marchnad lafur rhanbarthol a chenedlaethol eraill yn y Deyrnas Unedig a thu hwnt, gyda’r bwriad o sbarduno newid mewn polisïau ac arferion yn y dyfodol. Bydd rhanddeiliaid, ymarferwyr ac academyddion ymhlith y rhai a fydd yn siarad ac yn bresennol yn yr uwchgynhadledd. Bydd y diwrnod yn cynnwys siaradwyr gwadd a thrafodaethau grŵp strwythuredig.

Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael yn y digwyddiad hwn, sydd am ddim. Cysylltwch ag a.plows@bangor.ac.uk

Mae’r adroddiad ar gael rwan ar y cysllt hwn >

Y siaradwyr sydd wedi’u cadarnhau:

 • Tuomo Alasoini (Tekes, Y Ffindir)
 • Dylan Williams (Pennaeth Datblygu Economaidd ac Adfywio Cymunedol, Ynys Môn)
 • Yr Athro Frank Peck (Cyfarwyddwr Ymchwil, y Ganolfan ar gyfer Datblygu Economaidd Rhanbarthol, Prifysgol Cumbria)
 • Yr Athro Karel Williams (Ysgol Fusnes Manceinion)
 • Dr Alexandra Plows (Prifysgol Bangor)
 • Patricia Findlay (Prifysgol Strathclyde)
 • Yr Athro Ian Rees Jones (WISERD, Prifysgol Caerdydd)
 • Yr Athro Alan Felstead (Prifysgol Caerdydd)

Tîm yr uwchgynhadledd:

Prif Ymchwilydd, Dr Alexandra Plows a.plows@bangor.ac.uk
Cyd-ymchwilydd, yr Athro Tony Dobbins a.dobbins@bangor.ac.uk
Cydymaith Ymchwil y Prosiect, Owen Powell abuf58@bangor.ac.uk

Mae LMSII wedi derbyn grant Dyfarniad Cyflymu Effaith yr ESRC, a weinyddir gan Brifysgol Bangor.

Dogfennau cysylltiedig:

JPG RGB Large

Comments are closed.