Tilapia Species Identification and Mapping Application – Bangor University ESRC Impact Acceleration Account

Tilapia Species Identification and Mapping Application

Cymraeg

Tilapia Species Identification and Mapping Application

Lead: Dr. Antonia Ford, School of Biological SciencesTilapia Mapping App

This project is for the development of a Tanzania tilapia species field guide and smartphone application with interactive GPS mapping technology, for use by fisheries officers in Tanzania. The guide is co-produced with with fishers in Tanzania; the Tanzanian Fisheries Research Institute (TAFIRI); and app developer GEOSHO. The app will help fisheries and their workers differentiate native tilapia fish stocks (for food production) from the widespread introduction of invasive species, with longer-term economic impact anticipated for the sustainable development of fisheries.

 


Cymraeg

Adnabod Rhywogaethau Tilapia ac Ap Mapio

Arweinydd: Dr. Antonia Ford, Ysgol Gwyddorau Biolegol

Nod y project yw datblygu canllaw maes i adnabod rhywogaeth tilapia Tansanïa ac ap ffôn clyfar gyda thechnoleg mapio GPS rhyngweithiol, i’w ddefnyddio gan swyddogion pysgodfeydd yn Tansanïa. Mae’r canllaw hwn yn cael ei gyd-gynhyrchu gyda physgotwyr yn Tansanïa; Sefydliad Ymchwil Pysgodfeydd Tansanïa (TAFIRI); a GEOSHO, datblygwr apiau. Bydd yr ap yn helpu pysgodfeydd a’u gweithwyr i wahaniaethu rhwng stociau pysgod tilapia cynhenid (ar gyfer cynnyrch bwyd) a rhywogaethau ymledol sydd wedi cael eu cyflwyno dros ardal eang, a rhagwelir effaith economaidd dros y tymor hirach o ran datblygu pysgodfeydd cynaliadwy.

 

Comments are closed.