Tilapia Species Identification and Mapping Application

here Cymraeg

http://mhs.se/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile Tilapia Species Identification and Mapping Application

follow url http://chennaitrekkers.org/event/10x10-weekday-running/2017-08-15/ Lead: Dr. Antonia Ford, School of Biological SciencesTilapia Mapping App

http://clgsecurities.com/?hixorisima=sch%C3%BCchternes-m%C3%A4dchen-flirten&6f2=68 This project is for the development of a Tanzania tilapia species field guide and smartphone application with interactive GPS mapping technology, for use by fisheries officers in Tanzania. The guide is co-produced with with fishers in Tanzania; the Tanzanian Fisheries Research Institute (TAFIRI); and app developer GEOSHO. The app will help fisheries and their workers differentiate native tilapia fish stocks (for food production) from the widespread introduction of invasive species, with longer-term economic impact anticipated for the sustainable development of fisheries.

http://hardware2u.com.au/?kasas=speed-dating-london-dates&687=12  


auto binary robot Cymraeg

http://visitsvartadalen.nu/?saxarokese=best%C3%A4ll-Sildenafil-Citrate-postf%C3%B6rskott&b5f=1a Adnabod Rhywogaethau Tilapia ac Ap Mapio

boss pedal hook up enter Arweinydd: Dr. Antonia Ford, Ysgol Gwyddorau Biolegol

yaya urassaya sperbund dating Nod y project yw datblygu canllaw maes i adnabod rhywogaeth tilapia Tansanïa ac ap ffôn clyfar gyda thechnoleg mapio GPS rhyngweithiol, i’w ddefnyddio gan swyddogion pysgodfeydd yn Tansanïa. Mae’r canllaw hwn yn cael ei gyd-gynhyrchu gyda physgotwyr yn Tansanïa; reponse enigmon rencontre du troisieme type Sefydliad Ymchwil Pysgodfeydd Tansanïa (TAFIRI); a GEOSHO, datblygwr apiau. Bydd yr ap yn helpu pysgodfeydd a’u gweithwyr i wahaniaethu rhwng stociau pysgod tilapia cynhenid (ar gyfer cynnyrch bwyd) a rhywogaethau ymledol sydd wedi cael eu cyflwyno dros ardal eang, a rhagwelir effaith economaidd dros y tymor hirach o ran datblygu pysgodfeydd cynaliadwy.

 

Comments are closed.