The Future of Reading – Bangor University ESRC Impact Acceleration Account

The Future of Reading

digital flower

Cymraeg >

Encouraging professional writers to innovate through digital publishing

Lead: Dr Lyle Skains, School of Creative Studies and Media
Co-Is: Dr Eben Muse, School of Creative Studies and Media; Alice Bell, Sheffield Hallam University; Sarah Riley, Aberystwyth University

Partners and Collaborators:
BECTU Wales (the media and entertainment trade union)
Welsh Book Council
National Library of Wales
Sheffield City Library
Sheffield Bank Street Arts
Dreaming Methods
CULT Cymru

End users:
Professional writers
Publishers
Readers

The Future of Reading
This Bangor ESRC Impact Acceleration Account funded project is intended to deliver impact by increasing eBook production and discovery of digital narratives (“born-digital” stories that include interactivity, gameplay, multi-media, and/or nonlinear structures) for professional writers, publishers, and readers. Dr Lyle Skains (PI), Dr Eben Muse (Co-I), and their collaborative partners will deliver the Bangor ESRC Impact Acceleration Account-funded project, The Future of Reading, through a series of workshops with professional writers, publishers and readers in June and July 2016. These workshops are accompanied by exhibitions and will:

 • Encourage professional writers to innovate, professionalise and streamline prose publishing, e.g., through e-book publishing;
 • Explore and implement alternative, independent publishing, and;
 • Raise awareness of contemporary methods of disseminating creative prose and the implications for reading prose.

The workshops are for:

 • Professional writers seeking to publish prose;
 • Writers interested in composing born-digital texts for web and mobile applications, and;
 • Publishers seeking out new development streams and platforms for professional and academic texts.

For further information and to register, please visit The Future of Reading Eventbrite page.

Underpinning research
Dr Lyle Skains and Dr Eben Muse, as a foundation for their 2016 Bangor Impact Acceleration Account-funded The Future of Reading project, partnered with BECTU Wales to deliver public workshops on digital publishing in 2014 and 2015. These workshops informed professional writers about prose and media opportunities for their writing in Welsh and in English, and trained the participants in the styles and tools offered by contemporary online, participatory and multimodal media. Please see: Dr Lyle Skains and Dr Eben Muse for further information.


Cymraeg

The Future of Reading

Annog awduron proffesiynol i arloesi drwy gyhoeddi’n ddigidol 

Arweinydd: Dr Lyle Skains, Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau
Cyd-ymchwilwyr: Dr Eben Muse, Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau; Alice Bell, Prifysgol Hallam Sheffield; Sarah Riley, Prifysgol Aberystwyth

Partneriaethau a Chydweithwyr:
Undeb Darlledu, Adloniant, Sinematograffeg a Theatr (BETCU) Cymru
Cyngor Llyfrau Cymru
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Llyfrgell Dinas Sheffield
Sheffield Bank Street Arts
Dreaming Methods
Cult Cymru

Defnyddwyr y cynnyrch terfynol:
Awduron proffesiynol
Cyhoeddwyr
Darllenwyr

Dyfodol Darllen
Bwriad y prosiect hwn a ariennir gan Gyfrif Cyflymu Effaith, Y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, yw cael effaith drwy gynyddu faint o e-lyfrau sy’n cael eu cynhyrchu a faint o hanesion digidol sy’n cael eu darganfod (straeon a “aned yn ddigidol” gan gynnwys rhyngweithgarwch, chwarae gemau, aml-gyfrwng ac/neu strwythurau anlinellol) ar gyfer awduron proffesiynol, cyhoeddwyr a darllenwyr. Bydd Dr Lyle Skains (Prif Ymchwilydd), Dr Eben Muse (Cyd-Ymchwilydd), a’u partneriaid a’u cydweithwyr yn cyflawni’r prosiect Future of Reading, a ariennir drwy Gyfrif Cyflymu Effaith Y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, drwy gynnal cyfres o weithdai gydag awduron proffesiynol, cyhoeddwyr a darllenwyr ym mis Mehefin a Gorffennaf 2016.

Cynhelir arddangosfeydd i gyd-fynd â’r gweithdai. Byddant yn:

 • Annog awduron proffesiynol i arloesi, proffesiynoli a symleiddio’r gwaith o gyhoeddi rhyddiaith, e.e. trwy gyhoeddi e-lyfrau;
 • Archwilio i gyhoeddi annibynnol, amgen a rhoi hynny ar waith;
 • Codi ymwybyddiaeth o ddulliau cyfoes o ddosbarthu rhyddiaith greadigol a goblygiadau hynny o ran darllen rhyddiaith.

Mae’r gweithdai ar gyfer:

 • Awduron proffesiynol sy’n bwriadu cyhoeddi rhyddiaith;
 • Awduron sydd â diddordeb mewn cyfansoddi testunau a aned yn ddigidol ar y we ac mewn apiau symudol;
 • Cyhoeddwyr sy’n chwilio am ffrydiau datblygu newydd a llwyfannau ar gyfer testunau proffesiynol ac academaidd.

I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru, ewch i weld tudalen Eventbrite: The Future of Reading.

 

Ymchwil Sylfaenol
Fel sylfaen ar gyfer eu prosiect, The Future of Reading, a ariennir gan Gyfrif Cyflymu Effaith Bangor 2016, aeth Dr Lyle Skains a Dr Eben Muse ati, ynghyd â BECTU Cymru, i gynnal gweithdai cyhoeddus ar gyhoeddi digidol yn 2014 a 2015. Bu’r gweithdai hyn yn fodd o roi gwybod i awduron proffesiynol am gyfleoedd ysgrifennu o ran rhyddiaith a chyfryngau yn Gymraeg a Saesneg, ac o hyfforddi’r cyfranogwyr yn yr arddulliau a’r offer sy’n cael eu cynnig gan gyfryngau ar-lein, cyfranogol ac aml-foddol cyfoes.

Gweler: Dr Lyle Skains a Dr Eben Muse i gael rhagor o wybodaeth.

 

JPG RGB Large

Comments are closed.