Political Intelligence Elites – Bangor University ESRC Impact Acceleration Account

Political Intelligence Elites

Cymraeg >

Political Intelligence Elites

Towards Better Public Accountability through a Co-created Benchmark for Civil Society

Lead: Prof. Vian Bakir, School of Creative Studies and Mediapolitical intelligence elites

This project will co-create, with key civil society end users, a practical benchmark of ‘accountability demands’ to enable civil society to better hold political-intelligence elites to account. The project aims to ultimately inform policy regarding transparency; privacy; and security; sur/sous/veillance.

Painting by Banksy.

 


Cymraeg

Yr Elît Gwleidyddol Ddeallus

Amcanu at well Atebolrwydd Cyhoeddus trwy Gyd-greu Meincnod ar gyfer Cymdeithas Sifil

Arweinydd: Yr Athro Vian Bakir, Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau.political intelligence elites

Bydd y prosiect hwn yn cyd-greu, gyda defnyddwyr terfynol allweddol o’r gymdeithas sifil, feincnod ymarferol o’r ‘gofynion atebolrwydd’ sy’n galluogi cymdeithas sifil i ddal yr elît gwleidyddol ddeallus i gyfrif yn well. Nod y prosiect yn y pen draw yw llywio polisi ynghylch tryloywder; preifatrwydd; a diogelwch; goruchwyliaeth/sousveillance.

Llun gan Banksy.

Comments are closed.