ESRC IAA Funded Projects – Bangor University ESRC Impact Acceleration Account

ESRC IAA Funded Projects

Cymraeg >

Accelerating Impact through solutions to real world issues

Bangor University has funded a portfolio of impactful projects, collaborations and activities through the ESRC Impact Acceleration Account, with a focus on issues that affect the lives of people. Current projects include:

Children Displaced Across Borders

Dr. Yvonne McDermott-Rees, Bangor Law School
Scheme: ESRC IAA Global Challenges Research Fund

Alternative strategy for the East African Community ‘Used Textiles Directive’

Dr. Einir Young, Bangor Sustainability Lab
Scheme: ESRC IAA Global Challenges Research Fund

Engaging coral reef diving representatives within the Philippines to reduce impacts and benefit local communities

Dr. Ronan Roche, School of Ocean Sciences
Scheme: ESRC IAA Global Challenges Research Fund

Planning for responsible tourism development in the UNESCO Cape Horn Biosphere Reserve

Dr. Shaun Russell, Treborth Botanical Centre
Scheme: ESRC IAA Global Challenges Research Fund

Training the Trainers: improving public awareness of snakebite risk and management in India

Dr. Anita Malhotra, School of Biological Sciences
Scheme: ESRC IAA Global Challenges Research Fund

Raising awareness for better rooting rice for drought prone Eastern India

Dr. Katherine Steele, School of Environment, Natural Resources and Geography (SENRGy)
Scheme: ESRC IAA Global Challenges Research Fund

Welsh Labour Market Summits

Dr. Alexandra Plows, School of Social Sciences
Scheme: ESRC IAA Impact Grant

Mapping Food Poverty Experiences

Dr. Eifiona Thomas Lane, School of Social Sciences
Scheme: ESRC IAA Collaboration and Partnership Grant

The Future of Reading

Dr. Lyle Skains, School of Creative Studies and Media
Scheme: ESRC IAA Impact Project Grant

KiVa Bullying Prevention Seminar

Prof. Judy Hutchings, School of Psychology
Scheme: ESRC IAA Collaboration and Partnership Grant

rAdda

Dr. Zoe Skoulding, School of English
Scheme: ESRC IAA Impact Project Grant

Political-Intelligence Elites

Prof. Vian Bakir, School of Creative Studies and Media
Scheme: ESRC IAA Impact Project Grant

Creating a Dementia Supportive Practice Community

Dr. Catrin Hedd Jones, School of Healthcare Sciences
Scheme: ESRC IAA Impact Project Grant

Tilapia Species Identification and Mapping Application

Dr. Antonia Ford, School of Biological Sciences
Scheme: ESRC IAA Impact Project Grant

 


Cymraeg

Projectau a gyllidir o Gyfrif Cyflymu Effaith (IAA) yr ESRC

Cyflymu Effaith trwy ddatrysiadau i faterion yn y byd go iawn

Mae Prifysgol Bangor wedi cyllido portffolio o brojectau, cydweithrediadau a gweithgareddau effeithiol trwy Gyfrif Cyflymu Effaith yr ESRC, sy’n canolbwyntio ar faterion sy’n effeithio ar fywydau pobl. Mae’r projectau cyfredol yn cynnwys:

Plant wedi’u Dadleoli Ar Draws Ffiniau

Dr Yvonne McDermott-Rees, Ysgol y Gyfraith, Bangor
Cynllun: Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang IAA yr ESRC

Strategaeth amgen yn lle’r ‘Gyfarwyddeb Tecstilau a Ddefnyddiwyd’ i Gymuned Dwyrain Affrica

Dr Einir Young, Lab Cynaliadwyedd Bangor
Cynllun: Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang IAA yr ESRC

Ennyn diddordeb cynrychiolwyr sy’n deifio at riffiau cwrel yn Ynysoedd y Philipinau er mwyn lleihau effaith hynny ac er mwyn dod â budd i gymunedau lleol

Dr Ronan Roche, Ysgol Gwyddorau’r Eigion
Cynllun: Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang IAA yr ESRC

Cynllunio ar gyfer datblygiadau twristiaeth cyfrifol yng Ngwarchodfa Biosffer yr Horn, UNESCO

Dr Shaun Russell, Canolfan Fotanegol Treborth
Cynllun: Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang IAA yr ESRC

Hyfforddi’r Hyfforddwyr: gwella ymwybyddiaeth y cyhoedd o beryglon brathiadau neidr a’r dulliau o reoli hynny yn India

Dr Anita Malhotra, Ysgol Gwyddorau Biolegol
Cynllun: Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang IAA yr ESRC

Codi ymwybyddiaeth am reis sy’n gwreiddio’n well yn nwyrain India, rhanbarth sy’n dueddol o ddioddef o brinder dŵr

Dr Katherine Steele, Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth (ADNODD)
Cynllun: Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang IAA yr ESRC

Uwchgynadleddau Marchnad Lafur Cymru

Dr Alexandra Plows, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas
Cynllun: Grant Effaith yr ESRC

Mapio Profiadau Tlodi Bwyd

Dr Eifiona Thomas Lane, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas
Cynllun: Grant Cydweithio a Phartneriaeth IAA yr ESRC

Dyfodol Darllen

Dr Lyle Skains, Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau
Cynllun: Grant Project Effaith IAA yr ESRC

Seminar Atal Bwlio KiVa

Yr Athro Judy Hutchings, Ysgol Seicoleg
Cynllun: Grant Cydweithio a Phartneriaeth IAA yr ESRC

rAdda

Dr Zoë Skoulding, Ysgol Llenyddiaeth Saesneg
Cynllun: Grant Project Effaith IAA yr ESRC

Yr Elît Gwleidyddol-ddeallus

Yr Athro Vian Bakir, Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau
Cynllun: Grant Project Effaith IAA yr ESRC

Creu Cymuned Ymarfer sy’n Gefnogol o Ddementia

Dr Catrin Hedd Jones, Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd
Cynllun: Grant Project Effaith IAA yr ESRC

Adnabod Rhywogaethau Tilapia ac Ap Mapio

Dr Antonia Ford, Ysgol Gwyddorau Biolegol
Cynllun: Grant Project Effaith IAA yr ESRC

Comments are closed.