ESRC IAA Funded Projects

binУЄre optionen mit indikatoren Cymraeg >

Accelerating Impact through solutions to real world issues

come fare trading on line Bangor University has funded a portfolio of impactful projects, collaborations and activities through the ESRC Impact Acceleration Account, with a focus on issues that affect the lives of people. Current projects include:

Children Displaced Across Borders

opções binárias youtube Dr. Yvonne McDermott-Rees, Bangor Law School
Scheme: ESRC IAA Global Challenges Research Fund

Alternative strategy for the East African Community ‘Used Textiles Directive’

autopzionibinarie com Dr. Einir Young, Bangor Sustainability Lab
Scheme: ESRC IAA Global Challenges Research Fund

Engaging coral reef diving representatives within the Philippines to reduce impacts and benefit local communities

go to site Dr. Ronan Roche, School of Ocean Sciences
Scheme: ESRC IAA Global Challenges Research Fund

Planning for responsible tourism development in the UNESCO Cape Horn Biosphere Reserve

click Dr. Shaun Russell, Treborth Botanical Centre
Scheme: ESRC IAA Global Challenges Research Fund

Training the Trainers: improving public awareness of snakebite risk and management in India

opcje binarne up down Dr. Anita Malhotra, School of Biological Sciences
Scheme: ESRC IAA Global Challenges Research Fund

Raising awareness for better rooting rice for drought prone Eastern India

follow url Dr. Katherine Steele, School of Environment, Natural Resources and Geography (SENRGy)
Scheme: ESRC IAA Global Challenges Research Fund

Welsh Labour Market Summits

http://stadsmagasinet.se/oskarshamn/audio-video-oskarshamn/audio-video-oskarshamn/ Dr. Alexandra Plows, School of Social Sciences
Scheme: ESRC IAA Impact Grant

Mapping Food Poverty Experiences

key option opzioni binarie Dr. Eifiona Thomas Lane, School of Social Sciences
Scheme: ESRC IAA Collaboration and Partnership Grant

The Future of Reading

rencontre en ligne senior Dr. Lyle Skains, School of Creative Studies and Media
Scheme: ESRC IAA Impact Project Grant

KiVa Bullying Prevention Seminar

follow site Prof. Judy Hutchings, School of Psychology
Scheme: ESRC IAA Collaboration and Partnership Grant

rAdda

Dr. Zoe Skoulding, School of English
Scheme: ESRC IAA Impact Project Grant

Political-Intelligence Elites

Prof. Vian Bakir, School of Creative Studies and Media
Scheme: ESRC IAA Impact Project Grant

Creating a Dementia Supportive Practice Community

Dr. Catrin Hedd Jones, School of Healthcare Sciences
Scheme: ESRC IAA Impact Project Grant

Tilapia Species Identification and Mapping Application

Dr. Antonia Ford, School of Biological Sciences
Scheme: ESRC IAA Impact Project Grant

 


Cymraeg

Projectau a gyllidir o Gyfrif Cyflymu Effaith (IAA) yr ESRC

Cyflymu Effaith trwy ddatrysiadau i faterion yn y byd go iawn

Mae Prifysgol Bangor wedi cyllido portffolio o brojectau, cydweithrediadau a gweithgareddau effeithiol trwy Gyfrif Cyflymu Effaith yr ESRC, sy’n canolbwyntio ar faterion sy’n effeithio ar fywydau pobl. Mae’r projectau cyfredol yn cynnwys:

Plant wedi’u Dadleoli Ar Draws Ffiniau

Dr Yvonne McDermott-Rees, Ysgol y Gyfraith, Bangor
Cynllun: Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang IAA yr ESRC

Strategaeth amgen yn lle’r ‘Gyfarwyddeb Tecstilau a Ddefnyddiwyd’ i Gymuned Dwyrain Affrica

Dr Einir Young, Lab Cynaliadwyedd Bangor
Cynllun: Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang IAA yr ESRC

Ennyn diddordeb cynrychiolwyr sy’n deifio at riffiau cwrel yn Ynysoedd y Philipinau er mwyn lleihau effaith hynny ac er mwyn dod â budd i gymunedau lleol

Dr Ronan Roche, Ysgol Gwyddorau’r Eigion
Cynllun: Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang IAA yr ESRC

Cynllunio ar gyfer datblygiadau twristiaeth cyfrifol yng Ngwarchodfa Biosffer yr Horn, UNESCO

Dr Shaun Russell, Canolfan Fotanegol Treborth
Cynllun: Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang IAA yr ESRC

Hyfforddi’r Hyfforddwyr: gwella ymwybyddiaeth y cyhoedd o beryglon brathiadau neidr a’r dulliau o reoli hynny yn India

Dr Anita Malhotra, Ysgol Gwyddorau Biolegol
Cynllun: Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang IAA yr ESRC

Codi ymwybyddiaeth am reis sy’n gwreiddio’n well yn nwyrain India, rhanbarth sy’n dueddol o ddioddef o brinder dŵr

Dr Katherine Steele, Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth (ADNODD)
Cynllun: Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang IAA yr ESRC

Uwchgynadleddau Marchnad Lafur Cymru

Dr Alexandra Plows, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas
Cynllun: Grant Effaith yr ESRC

Mapio Profiadau Tlodi Bwyd

Dr Eifiona Thomas Lane, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas
Cynllun: Grant Cydweithio a Phartneriaeth IAA yr ESRC

Dyfodol Darllen

Dr Lyle Skains, Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau
Cynllun: Grant Project Effaith IAA yr ESRC

Seminar Atal Bwlio KiVa

Yr Athro Judy Hutchings, Ysgol Seicoleg
Cynllun: Grant Cydweithio a Phartneriaeth IAA yr ESRC

rAdda

Dr Zoë Skoulding, Ysgol Llenyddiaeth Saesneg
Cynllun: Grant Project Effaith IAA yr ESRC

Yr Elît Gwleidyddol-ddeallus

Yr Athro Vian Bakir, Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau
Cynllun: Grant Project Effaith IAA yr ESRC

Creu Cymuned Ymarfer sy’n Gefnogol o Ddementia

Dr Catrin Hedd Jones, Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd
Cynllun: Grant Project Effaith IAA yr ESRC

Adnabod Rhywogaethau Tilapia ac Ap Mapio

Dr Antonia Ford, Ysgol Gwyddorau Biolegol
Cynllun: Grant Project Effaith IAA yr ESRC

Comments are closed.