ESRC Festival of Social Science Photo and Poetry Competition – Bangor University ESRC Impact Acceleration Account

ESRC Festival of Social Science Photo and Poetry Competition

Cymraeg >

ESRC Festival of Social Science Photo and Poetry Competition

The ESRC Festival of Social Science is a week-long celebration of the social sciences and social science research, taking place from 5-12 November across the UK, with free events for all ages.

The Festival at Bangor University is organised by Dr Martina Feilzer, Head of the School of Social Sciences. The Festival is highlighted with a photography and poetry competition. The winner(s) of each category are awarded with a £50 first prize, funded by the ESRC Impact Acceleration Account.

The poetry competition entries came from both the 14-18 and 18+ age ranges. The photo competition entries came from the 18+ age range.
The categories for poetry are: My Life Today; Change: Opportunity or disruptionTradition, Continuity, or Constraint?; and, Connections. The categories for photography are: Change: Opportunity or disruptionTradition, Continuity, or Constraint?; and, Connections.

 


My Life Today (14-18 age range)

Poetry winner: Rosalyn Georgia Blow – A Mechanical Generation

Read A Mechanical Generation by Rosalyn Georgia Blow.

 


Change: Opportunity or disruption (18+ age range)

Poetry winner (Change category): Ifan PrysNewid

Read Newid, by Ifan Prys.


Poetry finalists (Change category):

Claire Kearns – Awoken
Catherine Suddaby – Change: opportunity or disruption?
Joanna Tang – Casting Shadows

Read the finalist poems (Change category).

Photography – Joint winners (Change category):

George Dennison – Agricultural disruption on a once forested area; and
Temiloluwa ObiyemiAlthough we often wait or search for the right opportunity, it might just be in front of our nose, waiting for us

View the Gallery of all photography finalists.

George Dennison - 'Agricultural disruption on a once forested area'

George Dennison – ‘Agricultural disruption on a once forested area’

 

Temiloluwa Obiyemi - 'Although we often wait or search for the right opportunity, it might just be in front of our nose, waiting for us'

Temiloluwa Obiyemi – ‘Although we often wait or search for the right opportunity, it might just be in front of our nose, waiting for us’.

 Tradition, Continuity, or Constraint? (18+ age range)

Poetry winner (Tradition): Owen Hayes – Luddite

Read Luddite by Owen Hayes.

Poetry finalists (Tradition):

Daudu Daniel Maidaki – Where do we go?
Sophie Monahan – Lean Over, pretty
Jade Owens – Society

Read the finalist poems (Tradition category).


Photography winner (Tradition): 
Thomas OvendenSome things never change

View the Gallery of all photography finalists.

Thomas Ovenden - 'I met this cobbler sitting in the doorway of his house and workshop in a mountain village in Mexico. He told me he’d made shoes by hand this way, the old way, for the whole village in this very house for 45 years, he seemed happy to carry on for another 45. Some things never change but sometimes the rediscovery of traditions long forgotten make us realise the cost of our forgetfulness.'

Thomas Ovenden – ‘I met this cobbler sitting in the doorway of his house and workshop in a mountain village in Mexico. He told me he’d made shoes by hand this way, the old way, for the whole village in this very house for 45 years, he seemed happy to carry on for another 45. Some things never change but sometimes the rediscovery of traditions long forgotten make us realise the cost of our forgetfulness.’Connections (18+ age range)

Poetry winner (Connections): Annukka JunniThe Wall

Read The Wall by Annukka Junni.

Poetry finalists (Connections):

Georgi Dimitrov – My Dearest…
Annukka JunniSlate

Read the finalist poems (Connections category).


Photography winner: Grateful Itiowe
– Life, living and beyond

Photography Honourable Mention: Srimonti GuhaUnspoken Love

View the Gallery of all photography finalists.

Grateful Itiowe - 'Life, living and beyond'

Grateful Itiowe – ‘Life, living and beyond’

 

Srimonti Guha - 'Unspoken Love'

Srimonti Guha – ‘Unspoken Love’

 


Read the finalist poems (Change category) >

Read the finalist poems (Tradition category) >

Read the finalist poems (Connections category) >

View the Gallery of all photography finalists >


Cymraeg

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth a Barddoniaeth Gŵyl Gwyddorau Cymdeithas Y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol

 Wythnos i ddathlu gwyddorau cymdeithas ac ymchwil i wyddorau cymdeithas yw Gŵyl Gwyddorau Cymdeithas Y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, sy’n cael ei chynnal rhwng 5 a 12 Tachwedd ledled y Deyrnas Unedig, ac fel rhan o’r ŵyl cynhelir digwyddiadau’n rhan ac am ddim i bobl o bob oed.

Trefnir yr Ŵyl ym Mhrifysgol Bangor gan Dr Martina Feilzer, Pennaeth yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas. Tynnir sylw at yr ŵyl trwy gynnal cystadleuaeth ffotograffiaeth a barddoniaeth. Mae enillydd (enillwyr) pob categori yn cael gwobr o £50, a noddir drwy Gyfrif Cyflymu Effaith Y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol.

Roedd dau ystod oedran i’r cystadlaethau barddoniaeth, sef 14-19 oed a 18+ oed. Un ystod oedran sydd i’r cystadlaethau ffotograffiaeth, sef 18+ oed.

Y categorïau ar gyfer barddoniaeth yw: Fy Mywyd Heddiw; Newid: Yn cynnig cyfle neu’n tarfu ar fywyd; Traddodiad, Parhad, neu Rwystr?; a, Cysylltiadau. Y categorïau ar gyfer ffotograffiaeth yw: Newid: Yn cynnig cyfle neu’n tarfu ar fywyd; Traddodiad, Parhad, neu Rwystr?; a, Cysylltiadau.

 Fy Mywyd Heddiw (ystod oedran 14-18)

Enillydd barddoniaeth: Rosalyn Georgia Blow – A Mechanical Generation

Darllenwch A Mechanical Generation gan Rosalyn Georgia Blow.


Newid: Yn cynnig cyfle neu’n tarfu ar fywyd (ystod oedran 18+)

Enillydd barddoniaeth (Categori Newid): Ifan Prys – Newid

Darllenwch Newid, gan Ifan PrysRownd derfynol barddoniaeth (Categori Newid):

Claire Kearns – Awoken
Catherine Suddaby – Change: opportunity or disruption?
Joanna Tang – Casting Shadows

Darllenwch gerddi’r rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol (Categori Newid).

 Ffotograffiaeth – Cydradd fuddugol (Categori Newid):

George Dennison – Agricultural disruption on a once forested area; a

Temiloluwa Obiyemi – Although we often wait or search for the right opportunity, it might just be in front of our nose, waiting for us.

Edrychwch ar oriel o ffotograffau pawb a gyrhaeddodd y rownd derfynol.

George Dennison - 'Agricultural disruption on a once forested area'

George Dennison – ‘Agricultural disruption on a once forested area’.

 

Temiloluwa Obiyemi - 'Although we often wait or search for the right opportunity, it might just be in front of our nose, waiting for us'

Temiloluwa Obiyemi – ‘Although we often wait or search for the right opportunity, it might just be in front of our nose, waiting for us’.

 Traddodiad, Parhad, neu Rwystr? (Ystod oedran 18+):

Enillydd barddoniaeth (Traddodiad):

Owen Hayes– Luddite

Darllenwch Luddite gan Owen Hayes.

 

Rownd derfynol barddoniaeth (Traddodiad):

Daudu Daniel Maidaki – Where do we go?
Sophie Monahan – Lean Over, pretty
Jade Owens – Society

Darllenwch gerddi’r rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol (Categori Traddodiad).


Enillydd ffotograffiaeth (Traddodiad):

Thomas Ovenden –Some things never change

Edrychwch ar oriel o ffotograffau pawb a gyrhaeddodd y rownd derfynol.

Thomas Ovenden - 'I met this cobbler sitting in the doorway of his house and workshop in a mountain village in Mexico. He told me he’d made shoes by hand this way, the old way, for the whole village in this very house for 45 years, he seemed happy to carry on for another 45. Some things never change but sometimes the rediscovery of traditions long forgotten make us realise the cost of our forgetfulness.'

Thomas Ovenden – ‘Wnes i gyfarfod y teiliwr ‘ma’n eistedd yn nrws ei gartref a’i weithdy mewn pentref mynyddig ym Mecsico. Mi ddwedodd wrtha i ei fod o wedi bod yn gwneud esgidiau â llaw fel hyn, yn yr hen ffordd, i bawb yn y pentref, o’r tŷ hwnnw, ers 45 mlynedd, ac roedd o’n edrych fel pe byddai’n hapus gwneud hynny am 45 mlynedd arall. Mae rhai pethau nad ydyn nhw byth yn newid ond weithiau drwy ailddarganfod traddodiadau yr ydyn ni wedi hen anghofio amdanyn nhw rydan ni sylweddoli beth yw cost yr anghofio hwnnw.’ (Cyfieithiad)

 


 

Cysylltiadau (Ystod oedran 18+)

Enillydd barddoniaeth (Cysylltiadau):

Annukka Junni – The Wall

Darllenwch The Wall gan Annukka Junni

 

Rownd derfynol barddoniaeth (Cysylltiadau):

Georgi Dimitrov – My Dearest…
Annukka Junni – Slate

Darllen cerddi’r rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol (Categori Cysylltiadau)


Enillydd ffotograffiaeth:

Grateful Itiowe – Life, living and beyond

Ffotograffiaeth – Canmoliaeth Uchel: Srimonti Guha – Unspoken Love

Edrychwch ar oriel o ffotograffau pawb a gyrhaeddodd y rownd derfynol.

Grateful Itiowe - 'Life, living and beyond'

Grateful Itiowe – ‘Life, living and beyond’

Srimonti Guha - 'Unspoken Love'

Srimonti Guha – ‘Unspoken Love’

Comments are closed.