Alternative strategy for the East African Community ‘Used Textiles Directive’ – Bangor University ESRC Impact Acceleration Account

Alternative strategy for the East African Community ‘Used Textiles Directive’

Cymraeg

Visit to the East African Community (EAC) countries to discuss innovative alternatives to their recently passed directive to phase out ‘Used Textiles and Leather Products’ Trade’ in the EAC by 2019

Lead: Dr Einir Young, Bangor Sustainability Lab
Co-I: Jalia Packwood, Bangor Sustainability LabAfrican street market

This project is a Knowledge Exchange Fellowship with the European Bureau for International Recycling (BIR). The project team will collaborate with the Textile Recycling Association (TRA) and leaders of East African Community (EAC) Countries (Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi and Rwanda) to share an innovative alternative to the recently passed directive to phase out the trade in Used Textiles and Leather Products in the EAC region by 2019.

The Bangor Sustainability Lab, in collaboration with the TRA and BIR, have developed a win-win strategy demonstrating how both exporting and importing countries can trade together without compromising each other’s development.

If successfully adopted, the strategy could influence EAC policy on used textile and leather products trade and protect the livelihoods of millions of people in East Africa and many thousands in the UK. It will also provide opportunities for collaboration with the exporting countries to grow the EAC textile Industry.

This project is funded under the RCUK’s Global Challenges Research Fund initiative, a £1.5 billion fund announced by the UK Government to support research and impact that addresses the challenges faced by developing countries.

Partners/Collaborators:

 • European Bureau for International Recycling (BIR) – Brussels bir.org
 • Textile Recycling Association (TRA) – Kent, UK textile-recycling.org.uk
 • The Charity Retail Association (CRA) – London, UK charityretail.org.uk
 • The East African Community (EAC) intergovernmental Ministry – Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi and Rwanda eac.int
  (Meetings to be pre-arranged with representative EAC Ministers in London to ensure meetings in all five EAC countries with their local Ministers).

Image: Eva Heinsbroek.


Cymraeg

 

Ymweliad i wledydd Cymuned Dwyrain Affrica i drafod dewisiadau amgen arloesol yn lle’r gyfarwyddeb a basiwyd yn ddiweddar i roi’r gorau’n raddol i fasnachu mewn Tecstilau a Chynnyrch Lledr a Ddefnyddiwyd yng Nghymuned Dwyrain Affrica erbyn 2019 African street market

Arweinydd: Dr Einir Young, Lab Cynaliadwyedd Bangor
Cyd-ymchwilydd: Jalia Packwood, Lab Cynaliadwyedd Bangor

Cymrodoriaeth Cyfnewid Gwybodaeth yw’r project hwn gyda Swyddfa Ewrop ar Ailgylchu Rhyngwladol. Bydd tîm y project yn cydweithio â’r Gymdeithas Ailgylchu Tecstilau ac arweinwyr gwledydd Cymuned Dwyrain Affrica (Uganda, Kenya, Tansanïa, Burundi a Rwanda) i rannu dewis amgen arloesol yn lle’r gyfarwyddeb a basiwyd yn ddiweddar i roi’r gorau’n raddol i fasnachu mewn Tecstilau a Chynnyrch Lledr a Ddefnyddiwyd yng Nghymuned Dwyrain Affrica erbyn 2019.

Mae Lab Cynaliadwyedd Bangor, mewn cydweithrediad â’r Gymdeithas Ailgylchu Tecstilau a Swyddfa Ewrop ar Ailgylchu Rhyngwladol, wedi datblygu strategaeth lle mae pawb ar ei ennill sy’n dangos sut y gall y gwledydd sy’n mewnforio ac allforio fasnachu â’i gilydd heb gyfaddawdu datblygiad ei gilydd.

Pe bai’n cael ei mabwysiadu, gallai’r strategaeth ddylanwadu ar bolisi Cymuned Dwyrain Affrica ar decstilau a lledr wedi’u defnyddio a diogelu bywoliaeth miliynau o bobl yn Nwyrain Affrica a llawer o filoedd yn y Deyrnas Unedig. Bydd hefyd yn cynnig cyfleoedd i gydweithio gyda’r gwledydd sy’n allforio i gynyddu maint diwydiant tecstilau Cymuned Dwyrain Affrica.

Ariennir y prosiect hwn gan fenter Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang Cyngor Ymchwil y Deyrnas Unedig, cronfa £1.5 biliwn a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig i gefnogi ymchwil ac effaith sy’n mynd i’r afael â’r heriau a wynebir gan wledydd sy’n datblygu.

Partneriaid/Cydweithwyr:

 • Swyddfa Ewrop ar Ailgylchu Rhyngwladol – Brwsel bir.org
 • Cymdeithas Ailgylchu Tecstilau – Caint, y Deyrnas Unedig textile-recycling.org.uk
 • Cymdeithas Mân-werthwyr Elusen – Llundain, y Deyrnas Unedig charityretail.org.uk
 • Gweinidogaeth rynglywodraethol Cymuned Dwyrain Affrica – Uganda, Kenya, Tansanïa, Burundi a Rwanda eac.int
  (Cyfarfodydd i’w trefnu ymlaen llaw yn Llundain gyda Gweinidogion sy’n cynrychioli Cymuned Dwyrain Affrica er mwyn sicrhau cyfarfodydd ym mhum gwlad y Gymuned gyda’u Gweinidogion lleol.)

Llun: Eva Heinsbroek.

Comments are closed.