Engaging coral reef diving representatives within the Philippines to reduce impacts and benefit local communities – Bangor University ESRC Impact Acceleration Account

Engaging coral reef diving representatives within the Philippines to reduce impacts and benefit local communities

Cymraeg >

Engaging coral reef diving representatives within the Philippines to reduce impacts and benefit local communities

Lead: Dr. Ronan Roche, School of Ocean SciencesCoral reef conservation in the Philippines

This Knowledge Exchange Fellowship with Reef World Foundation aims to conserve coral reef habitats by changing scuba diver behaviour to reduce diver contact with coral reefs. The project further intends to influence business practices for environmental protection. Workshops at dive centres in the Philippines will educate marine tourism industry representatives on harmful practices to the marine environment; and methods to mitigate damage.

As Reef World Foundation will continue to work to reduce diving impacts at key dive locations, additional impact from the activities will ultimately be to the local communities at popular dive centre locations in the Philippines, in the economic activity arising from environmentally sustainable SCUBA diving tourism.

This project is funded under the RCUK’s Global Challenges Research Fund initiative, a £1.5 billion fund announced by the UK Government to support research and impact that addresses the challenges faced by developing countries.

Partners/Collaborators:
Reef World Foundation – Oriental Negros, Philippines and Isle of Anglesey, Wales, UK

Department of Environment and Natural Resources – Likas Yaman, Philippines

Image: Chris LaCroix.


Cymraeg

Ennyn diddordeb cynrychiolwyr deifio riffiau cwrel yn Ynysoedd y Philipinau er mwyn lleihau effaith hynny ac er mwyn dod â budd i gymunedau lleol

Arweinydd: Dr. Ronan Roche, Ysgol Gwyddorau’r Eigion Coral reef conservation in the Philippines

Nod y Gymrodoriaeth Cyfnewid Gwybodaeth hon gyda’r Reef World Foundation yw cadwraeth cynefinoedd riffiau cwrel drwy newid ymddygiad sgwba-ddeifwyr i’w cael i leihau faint y maen nhw’n ei gyffwrdd ar y riffiau cwrel. Hefyd, mae’r prosiect yn bwriadu dylanwadu ar arferion busnes er mwyn gwarchod yr amgylchedd. Cynhelir gweithdai mewn canolfannau deifio yn Ynysoedd y Philipinau i addysgu cynrychiolwyr y diwydiant twristiaeth am arferion sy’n niweidiol i amgylchedd y môr; ac am ddulliau i liniaru’r difrod.

Gan y bydd y Reef World Foundation yn parhau i weithio i leihau effaith deifio ar leoliadau deifio allweddol, bydd effaith ychwanegol y gweithgareddau, maes o law, i’w gweld ar gymunedau lleol lle ceir canolfannau deifio poblogaidd yn Ynysoedd y Philipinau, a hynny yn sgil y gweithgarwch economaidd a ddaw yn sgil twristiaeth sgwba-ddeifio sy’n amgylcheddol gynaliadwy.

Ariennir y prosiect hwn gan fenter Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang Cyngor Ymchwil y Deyrnas Unedig, sef cronfa gwerth £1.5 biliwn a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig i gefnogi ymchwil ac effaith sy’n mynd i’r afael â’r heriau y mae gweledydd sy’n datblygu yn eu hwynebu.

Partneriaid/Cydweithwyr:
Reef World Foundation – Y Negros Dwyreiniol, Ynysoedd y Philipinau ac Ynys Môn

Adran yr Amgylchedd ac Adnoddau Naturiol – Likas Yaman, Ynysoedd y Philipinau

Llun: Chris LaCroix.

 

Comments are closed.