Children Displaced Across Borders – Bangor University ESRC Impact Acceleration Account

Children Displaced Across Borders

Cymraeg

Children Displaced Across Borders

Lead: Dr Yvonne McDermott-Rees, Bangor Law SchoolChildren displaced across borders

This Collaboration and Partnership Grant is a co-produced project with NGO partners from Zambia and Thailand to establish crucial legal and professional change needed to embed children’s rights in practices concerning children who have been displaced by conflict, human trafficking, and other forms of forced migration.

The activity aims to achieve needed and transformative change to policy and legal practices to effectively embed children’s rights into current legal practices for displaced children in developing countries.

This project is funded under the RCUK’s Global Challenges Research Fund initiative, a £1.5 billion fund announced by the UK Government to support research and impact that addresses the challenges faced by developing countries.

Partners/Collaborators:

Image: Kirk Pflaum.


Cymraeg

 

Plant wedi’u Dadleoli ar draws Ffiniau Children displaced across borders

Arweinydd: Dr Yvonne McDermott-Rees, Ysgol y Gyfraith Bangor

Mae’r Grant Cydweithredu a Phartneriaeth hon yn broject ar y cyd gyda phartneriaid Sefydliadau Anllywodraethol o Zambia a Gwlad Thai i sefydlu newidiadau cyfreithiol a phroffesiynol allweddol sydd eu hangen i gynnwys hawliau plant mewn camau gweithredu’n ymwneud â phlant sydd wedi cael eu dadleoli oherwydd gwrthdaro, masnachu pobl, a mathau eraill o ymfudo gorfodol.

Nod y gweithgaredd yw sicrhau newid sylfaenol mewn polisïau a systemau cyfreithiol er mwyn sefydlu hawliau plant yn effeithiol mewn systemau cyfreithiol cyfredol sy’n ymwneud â phlant wedi eu dadleoli mewn gwledydd sy’n datblygu.

Cyllidir y project hwn o Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang yr RCUK, cronfa £1.5 biliwn a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig i gefnogi ymchwil ac effaith sy’n mynd i’r afael â’r heriau a wynebir gan wledydd sy’n datblygu.

Partneriaid/Cydweithwyr:

Llun: Kirk Pflaum.

Comments are closed.