Raising awareness for better rooting rice for drought prone Eastern India – Bangor University ESRC Impact Acceleration Account

Raising awareness for better rooting rice for drought prone Eastern India

Cymraeg

Raising awareness for better rooting rice for drought prone Eastern IndiaKatherine Steele - better rooting rice in drought prone Eastern India

Lead: Dr Katherine Steele, School of Environment, Natural Resources and Geography (SENRGy)

This is a Knowledge Exchange Fellowship with Gramin Vikas Trust, Baripada, Odisha, to reach and inform rice farmers and supply chain managers about the benefits of a new drought-resistant rice breed in draught-prone Eastern India, where irrigation is unavailable.

The project aims to enable more farmers in Eastern India to switch from lower yielding landraces and benefit from higher yields and better quality grain to feed their families or sell.

This project is funded under the RCUK’s Global Challenges Research Fund initiative, a £1.5 billion fund announced by the UK Government to support research and impact that addresses the challenges faced by developing countries.

Partners/Collaborators: Gramin Vikas Trust.

 


Cymraeg

 

Codi ymwybyddiaeth am reis sy’n gwreiddio’n well yn nwyrain India, sy’n dueddol o ddioddef o sychderKatherine Steele - better rooting rice in drought prone Eastern India

Arweinydd: Dr Katherine Steele, Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth (ADNODD)

Cymrodoriaeth Cyfnewid Gwybodaeth yw hon gyda Gramin Vikas Trust, Baripada, Odisha. Ei nod yw cyrraedd at a hysbysu ffermwyr reis a rheolwyr cadwyni cyflenwi ynghylch manteision defnyddio math newydd o reis sy’n gallu gwrthsefyll sychder yn Nwyrain India, sy’n dioddef o sychder a lle nad oes systemau dyfrhau ar gael.

Nod y project yw galluogi mwy o ffermwyr o Ddwyrain India i newid y math o reis y maent yn ei blannu ac elwa ar fwy o gynnyrch a reis o ansawdd gwell i fwydo eu teuluoedd neu i’w werthu.

Cyllidir y project hwn o Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang yr RCUK, cronfa £1.5 biliwn a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig i gefnogi ymchwil ac effaith sy’n mynd i’r afael â’r heriau a wynebir gan wledydd sy’n datblygu.

Partneriaid/Cydweithwyr: Gramin Vikas Trust.

Comments are closed.