Raising awareness for better rooting rice for drought prone Eastern India

watch Cymraeg

Raising awareness for better rooting rice for drought prone Eastern IndiaKatherine Steele - better rooting rice in drought prone Eastern India

opzioni binarie facili http://www.cilentoescursioni.it/?kiskwa=quali-sono-i-grafici-che-aiutano-nell-opzione-binaria-a-60-sec&b41=a6 Lead: Dr Katherine Steele, IQ Option è un broker ampiamente conosciuto e in forte crescita per il commercio con opzioni binarie. Le Top 10 des brokers pour les enter site.  School of Environment, Natural Resources and Geography (SENRGy)

source This is a Knowledge Exchange Fellowship with Gramin Vikas Trust, Baripada, Odisha, to reach and inform rice farmers and supply chain managers about the benefits of a new drought-resistant rice breed in draught-prone Eastern India, where irrigation is unavailable.

go to link The project aims to enable more farmers in Eastern India to switch from lower yielding landraces and benefit from higher yields and better quality grain to feed their families or sell.

psicologia trading opzioni digitali This project is funded under the RCUK’s Global Challenges Research Fund initiative, a £1.5 billion fund announced by the UK Government to support research and impact that addresses the challenges faced by developing countries.

go here isle of man online dating Partners/Collaborators: Gramin Vikas Trust.

 


Cymraeg

 

http://www.selectservices.co.uk/?propeler=migliori-libri-sulle-opzioni-binarie&39c=cf Codi ymwybyddiaeth am reis sy’n gwreiddio’n well yn nwyrain India, sy’n dueddol o ddioddef o sychderKatherine Steele - better rooting rice in drought prone Eastern India

http://www.siai.it/?ityies=broker-opzioni-binarie-demo&c32=43 Arweinydd: Dr Katherine Steele, Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth (ADNODD)

Cymrodoriaeth Cyfnewid Gwybodaeth yw hon gyda Gramin Vikas Trust, Baripada, Odisha. Ei nod yw cyrraedd at a hysbysu ffermwyr reis a rheolwyr cadwyni cyflenwi ynghylch manteision defnyddio math newydd o reis sy’n gallu gwrthsefyll sychder yn Nwyrain India, sy’n dioddef o sychder a lle nad oes systemau dyfrhau ar gael.

Nod y project yw galluogi mwy o ffermwyr o Ddwyrain India i newid y math o reis y maent yn ei blannu ac elwa ar fwy o gynnyrch a reis o ansawdd gwell i fwydo eu teuluoedd neu i’w werthu.

Cyllidir y project hwn o Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang yr RCUK, cronfa £1.5 biliwn a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig i gefnogi ymchwil ac effaith sy’n mynd i’r afael â’r heriau a wynebir gan wledydd sy’n datblygu.

get link Partneriaid/Cydweithwyr: Gramin Vikas Trust.

Comments are closed.